πρόγραμμα

“Self-defense IT – Οι μετανάστριες υπερασπίζονται τους εαυτούς τους απέναντι στη βία στα νέα μέσα”
Αυτό το πρόγραμμα Έρευνας-Δράσης εστιάζει στις κοινωνικές και τεχνικές ανάγκες των μεταναστριών στη χρήση υπηρεσιών ψηφιακών μέσων.
Μητέρες και γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο που εργάζονται στην εκπαίδευση και στον τομέα της φροντίδας παιδιών θα λάβουν υποστήριξη ώστε να επιτηρούν και να ενθαρρύνουν παιδιά και νέους στην ασφαλή χρήση και πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, υπηρεσίες διαδικτύου κ.λπ.

 

Δομή Προγράμματος

Self-defenseIT- διερεύνηση της επικρατούσας κατάστασης για τις κοινωνικές και τεχνικές  ανάγκες των μεταναστριών από μετανάστριες.

Ακολουθώντας την προσέγγιση της Έρευνας-Δράσης, ομαδικές συνεντεύξεις με μητέρες και νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο διεξάγονται σε τέσσερις χώρες. Τα βασικά θέματα της έρευνας είναι οι τεχνικές καθώς και οι κοινωνικές τους ανάγκες στην αλληλεπίδρασή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των μέσων.
Σε επόμενη ενέργεια διερεύνησης, η γνώση που αποκτήθηκε από τη συμβουλευτική θα λειτουργήσει προσθετικά στα αποτελέσματα της αρχικής αυτής ανάλυσης και θα συμβάλλει επίσης στην εξέλιξη των μέτρων.

 

Self-defenseIT – ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργαστηρίων προσαρμοσμένων στα εθνικά πλαίσια και τις εθνικές προδιαγραφές
Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και εργαστηρίων θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές προδιαγραφές και την κατάσταση των μεταναστών. Οι υπηρεσίες αυτές στόχο έχουν να παρέχουν υποστήριξη στις μετανάστριες ώστε να επιτηρούν τα παιδιά και τους νέους στη χρήση των ψηφιακών μέσων.

 

Self-defenseIT – καλλιτεχνική παρέμβαση ως μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η προσέγγιση της Παιδαγωγικής της Ελευθερίας, όπως διαμορφώθηκε από τον Paulo Freire, λειτουργεί ως κύριος άξονας καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ένα κύριο στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης είναι να ενσωματώσει τη βιωμένη πραγματικότητα και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες-ουσες να μάθουν να αντιμετωπίζουν κριτικά το περιβάλλον και να μην το αντιλαμβάνονται ως προκαθορισμένο και αμετάβλητο, καθώς και να μπορούν να το ορίσουν. Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στην απελευθέρωση από την κυριαρχία και την καταπίεση με μία διαδικασία που προσανατολίζεται στην επίλυση προβλημάτων μέσα από τη διαλογική μέθοδο.

Το Θέατρο Φόρουμ του Augusto Boal έχει επίσης τις ρίζες του στη θεωρία του Paulo Freire. Με τη σύσταση εργαστηρίων Θεάτρου Φόρουμ επιδιώκεται η διεύρυνση της γνώσης που αποκτάται μέσω της σκηνικής αντίληψης. Το θάρρος να συμπεριφέρεται κανείς διαφορετικά σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής ενισχύεται με την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

Μέσα από την εργασία (project) που θα ανατεθεί στις μετανάστριες σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες με θέμα την ανάπτυξη ενός βίντεο κατάλληλου για προβολή σε κινητά τηλέφωνα επιδιώκεται να καταρριφθούν τα εμπόδια και να ξεπεραστούν τα άγχη.

 

Self-defense IT – καλλιέργεια αυτοπεποίθησης μέσω διάθεσης των συμπερασμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Η διάθεση του περιεχομένου και των συμπερασμάτων του προγράμματος διευκολύνεται από υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων που θα ενθαρρύνουν την παρουσία των ΜΜΕ καθώς και τη συμμετοχή σε forum διαλόγου, την οργάνωση ομάδων δημόσιας συζήτησης και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε αποτελεί επιπλέον πηγή  πληροφόρησης.

 

Self-defenseIT – Επικοινωνία μέσω ανταλλαγής γνώσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τοπικές συνεργασίες
Οι τοπικές συνεργασίες και δίκτυα συμβάλλουν στη διαχείριση των κοινωνικών προκλήσεων και διευκολύνουν τη στήριξη των προγραμμάτων στο δημόσιο διάλογο.

Στην Αυστρία:
-servus.at – τέχνη και πολιτισμός στο διαδίκτυο
-PANGEA – εργαστήριο διαπολιτισμικών μέσων ενημέρωσης
-Radio FRO – ανεξάρτητο ραδιόφωνο του Λιντς στους 105.5 Μηz
-ΚiJA – Συνήγορος παιδιών και νέων, Άνω Αυστρία
-Linz Office for Women – Γραφείο Γυναικών Λιντς
-Institute for Women’s and Gender Studies, Johannes Kepler University - Linz, Ινστιτούτο Γυναικείων Σπουδών και Σπουδών Φύλου, Πανεπιστήμιο Johannes Kepler
Στην Ισπανία:
-Πολιτιστικός σύλλογος “La Escalera Karakola”
- Departamento de Sociologia I (Cambio Social)
Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, Universidad Complutense de Madrid – Τμήμα Κοινωνιολογίας / (Κοινωνικής Αλλαγής) Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Complutense Μαδρίτης
-Centro Hispano Centroamericano (CEPI centroamericano) – Κέντρο Ισπανίας Κεντρικής Αμερικής

Στην Ελλάδα:
-Kasapi, Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών στην Ελλάδα- Kasapi, Association of Filipino Migrants in Greece
-United African Women Organisation – Ένωση Αφρικανών Γυναικών
στη Γερμανία:
-Office for Migration and Integration, City of Freiburg – Γραφείο Μετανάστευσης και Ένταξης, Φράιμπουργκ

 

Διεθνείς συνεργασίες και τοπικά δίκτυα δημιουργούν προοπτικές για έρευνα, εκπαίδευση και υπηρεσίες συμβουλευτικής.